HACCP Certified

     Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ / WHO) і Продовольчої і сільськогосподарської організацією ООН (ФАО / FAO) була розроблена концепція HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), в основі якої - визначення критичних контрольних точок і аналіз небезпек, пов'язаних з гігієною та безпекою продуктів харчування.

     Головна ідея НАССР
сконцентрувати увагу на тих етапах процесів і умовах виробництва, які є критичними для безпеки харчових продуктів і гарантії того, що їх продукція не завдасть шкоди споживачеві.
В основі НАССР лежить сім принципів, послідовна реалізація яких дозволяє розробити, впровадити та успішно управляти системою НАССР на підприємстві:

Принцип 1. Проведення аналізу небезпек;
Принцип 2. Визначення критичних контрольних точок (ККТ);
Принцип 3. Визначення критичних меж для кожної ККТ;
Принцип 4. Встановлення системи моніторингу ККТ;
Принцип 5. Встановлення коригувальних дій;
Принцип 6. Встановлення процедури ведення записів;
Принцип 7. Встановлення процедур перевірки системи HACCP.

Безумовно, назви цих принципів не можуть дати вичерпних відповідей на найважливіші питання, ці принципи тільки дозволяють зрозуміти, в яких напрямках рухатися.

На цих же принципах базуються міжнародні та національні стандарти інших країн, що визначають вимоги до систем управління безпечністю харчової продукції.

     У Європі відповідальність харчових підприємств визначена відповідними нормативними документами. Починаючи діяльність у сфері обігу продовольства, підприємство бере на себе відповідальність перед споживачем за безпеку виробленої і реалізованої продукції. Безпека продовольства забезпечується впровадженням і підтримкою системи НАССР. Жодне підприємство не може розпочати свою діяльність, якщо у нього не розроблена система самоконтролю, що базується на принципах НАССР.

Впровадження, підтримку та сертифікація системи НАССР проводиться:
• для країн ЄС відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради Європейського Співтовариства № 852/2004,
• для країн пострадянського простору (які не входять до ЄС) відповідно до вимог зводу харчових міжнародних стандартів, прийнятих Міжнародною комісією ФАО / ВООЗ по впровадженню кодексу стандартів і правил по харчових продуктах - Кодексу Аліментаріус (Codex Alimentarius).